Stanovení akustické pohltivosti materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá stanovením akustickej pohltivosti materiálu v impedančnej trubici. Cieľom práce je návrh meracieho experimentu a meracieho zariadenia so zámerom zníženia nákladov. Ďalším cieľom je realizácia meracieho experimentu na vyrobenom meracom zariadení. Výsledky experimentu sú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek na meracie zariadenie. Výsledky testovaných materiálov sú porovnávané s hodnotami od dodávateľa.
This diploma thesis deals with the determination of the material acoustic absorption in an impedance tube. The aim of the work is to propose a measuring experiment and to design measuring device with the intention of reducing costs. The aim is to carry out a measuring experiment on a manufactured measuring device. The results of the experiment are evaluated in terms of meeting the requirements formeasuring device. The results of the tested materials are compared with the values from the supplier.
Description
Citation
VOZÁROVÁ, J. Stanovení akustické pohltivosti materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-10-07
Defence
Otázky oponenta: 1) Jakým způsobem mohou vlastní frekvence soustavy ovlivnit vlastnosti zkušebního zařízení? Hodnocení: Zodpovězeno 2) Jaké další typy MKP analýz byste užila k ověření vlastností zkušebního stavu? Odpověď zdůvodněte. Hodnocení: Zodpovězeno Další otázky: 3) Prováděla jste více měření, nebo jsou to výsledky pouze jednoho experimentu? Hodnocení: Zodpovězeno 4) Jak se dají využít Vaše výsledky v konstrukci automobilů? Hodnocení: Zodpovězeno 5) Jaké jsou výsledky Vašich porovnání hodnot dodavatele a Vašich měření? Hodnocení: Zodpovězeno 6) Jaká je norma akustické hladiny akustického tlaku vzduchu? Hodnocení: částečně zodpovězeno 7) Je nějaký vli uložení experimentálního zařízení? Hodnocení: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO