Evaluation of pump characteristic from measurement of fast deceleration

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-18
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Article describes an experiment where a pump connected to the simple hydraulic circuit is decelerated. Since the deceleration is fast enough the operating point of the machine moves from the initial steady position to the breaking zone, turbine zone and back to the new steady position. A dependence of the specific energy and the torque on the flow rate was evaluated from the measurement of the input and output pressure, torque and rotational speed recorded during the deceleration. Obtained characteristic is much wider than curves obtained from regular measurement of steady state.
Článek popisuje experiment, kde čerpadlo připojeno k jednoduchému hydraulickém okruhu je zpomalován. Vzhledem k tomu, zpomalení je dostatečně rychlý provozní bod stroje se pohybuje od počáteční ustálenou pozici na lámání zóna, zóna turbíny a zpět na novou stabilní pozici. Závislost měrné energie a točivého momentu o průtoku byla vyhodnocena z měření vstupního a výstupního tlaku, kroutícího momentu a otáček zaznamenané během zpomalování. Získá se charakteristika je mnohem širší než křivky získané z pravidelného měření ustáleném stavu.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Collections
Citace PRO