The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-17
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The paper deals with auditing the technical condition of the Water Distribution Systems (WDS) and its individual elements. The paper presents the methodology of determining the operating and technical indicators (TI) for a preliminary assessment of the technical elements of WDS (pumping stations, water tanks, transmission mains, water distribution networks) and its implementation in two pumping stations, the necessary data and system of TI evaluation using the multi-objective optimisation and FMEA method. The proposed methodology allows the selection and ranking of WDS critical elements for more detailed analysis and suggestions for the type of renewal, including the expected financial costs.
Článek pojednává o technickém auditu systémů pro zásobování pitnou vodou a jejich prvků. Jsou zde prezentovány legislativní požadavky v tomto oboru v České a Slovenské republice. V článku je prezentována metodika předběžného hodnocení vodovodních systémů (čerpacích stanic, vodojemů, přiváděcích řadů, rozvodných sítí). Navržená metodika umožňuje ohodnocení a selekci kritických prvků vodovodních systémů.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2014, vol. 89, issue 1, p. 1420-1427.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814025831
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO