Risk and Reliability Analysis of Open Reservoir Water Shortages Using Optimization

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-12-17
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The goal of this paper was to describe how to find optimal relations between water shortage and hydropower energy based on Risk and Reliability methods. Reservoir simulation model including water losses as well as risk (reliability) model of water demand has been built up. Using NSGA II optimization method the optimization of reservoir operation has been done. For problem solving was used Multi-Objective Optimization. This approach has been applied to a real-life water reservoir called Vir 1 in the Czech Republic. Results were presented in the form of Pareto curves and data sets of reservoir outflows.
Cílem článku byl popis nalezení vhodných vstahů mezi nedodávkou vody a hydroenergetickým využitím nádrže na základě definice Rizika a Zabezpečenosti. Pro tzto účely byl sestaven simulacní model nádrže včetně modelu ztrát vody z nádrže a modelu rizika (zabezpečenosti) odběru vody z nádrže. Pro řešení multikriteriálního problému byla použita metoda NSGA II. Celý postup byl aplikován na wodní nádrž Vír I, který je provozován v České reupblice. Výsledky jsou prezentovány ve formě Pareto křivek a souborů odtoků vody z nádrže.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2014, vol. 89, issue 1, p. 1478-1485.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581402548X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO