Solidification of Hazardous Waste with the Aim of Material Utilization of Solidification Products

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-07-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
This work deals with the possibility of using solidification technology to transform the hazardous waste with the aim to achieve the material utilization of solidification products. For this purpose, it is necessary to determine a suitable solidification formula for solidification product made of the chosen hazardous waste – neutralization sludge. Particular solidification formula is chosen on the basis of advanced experimental examination of solidification products. Solidification products have to comply with the environmental requirements and physical and mechanical properties arising from their suitable further use in building industry or for land rehabilitation processes.
Tato práce zabývá možností využití technologie solidifikace k transformaci nebezpečného odpadu za účelem dosáhnout materiálového využití solidifikátu. Pro tento účel je potřeba nejprve najít vhodné solidifikační receptury pro vybrané nebezpečné odpady - neutralizační kaly. Určení optimální solidifikační receptury probíhá na základě pokročilého laboratorního testování solidifikátů. Pro další efektivní využití solidifikátů ve stavebnictví anebo při rekultivaci je potřeba splnit požadované environmentální a fyzikálně-mechanické požadavky.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 108, issue 1, p. 639-646.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815011479
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO