Výroční zprávy

Informační materiál vydávaný jednou ročně referující všeobecně o stavu VUT v Brně za daný rok

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 43
 • Item
  Výroční zpráva o hospodaření Vysokého učení technického v Brně za rok 2022
  (Vysoké učení technické v Brně, 2023) Němcová, Daniela; Janíček, Ladislav
  Vysoké učení technické v Brně předkládá v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a podle jednotné osnovy zpracované MŠMT ČR výroční zprávu o hospodaření vysoké školy za rok 2022 zpracovanou na podkladě účetnictví školy a dalších vybraných údajů.
 • Item
  Výroční zpráva o hospodaření Vysokého učení technického v Brně za rok 2021
  (Vysoké učení technické v Brně, 2022) Němcová, Daniela; Janíček, Ladislav
  Vysoké učení technické v Brně předkládá v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a podle jednotné osnovy zpracované MŠMT ČR výroční zprávu o hospodaření vysoké školy za rok 2021 zpracovanou na podkladě účetnictví školy a dalších vybraných údajů.
 • Item
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2022
  (Vysoké učení technické v Brně, 2023) Škapa, Stanislav; Kubásek, Radek
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2022 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2022, kterou vydalo MŠMT. Dokument se dělí na textovou a tabulkovou část, která má pevně danou strukturu dle rámcové osnovy. Naopak úvodní část je dle pokynů MŠMT zcela v gesci vysoké školy a předkládá informace nad rámec požadované osnovy. Výroční zpráva o činnosti poskytuje údaje a podstatné výsledky všech činností souvisejících s působením VUT v rámci českého i mezinárodního vysokého školství a nabízí široké veřejnosti přehled svých významných vědecko-výzkumných aktivit. Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem VUT dne 29. 6. 2023.
 • Item
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2021
  (Vysoké učení technické v Brně, 2022) Koudelová, Radana; Kubásek, Radek
  Výroční zpráva o činnosti Vysokého učení technického v Brně za rok 2021 je předkládána v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Byla vypracována podle rámcové osnovy o činnosti vysoké školy za rok 2021, kterou vydalo MŠMT. Dokument se dělí na textovou a tabulkovou část, která má pevně danou strukturu dle rámcové osnovy. Naopak úvodní část je dle pokynů MŠMT zcela v gesci vysoké školy a předkládá informace nad rámec požadované osnovy. Výroční zpráva o činnosti poskytuje údaje a podstatné výsledky všech činností souvisejících s působením VUT v rámci českého i mezinárodního vysokého školství a nabízí široké veřejnosti přehled významných vědecko-výzkumných aktivit. Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem VUT dne 10. května 2022.
 • Item
  Výroční zpráva o hospodaření Vysokého učení technického v Brně za rok 2020
  (Vysoké učení technické v Brně, 2021) Janíček, Ladislav; Štěpánek, Petr
  Vysoké učení technické vBrně předkládá vsouladu s § 21, odst. 1, písm. a)zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a podle jednotné osnovy zpracované MŠMT ČRvýročnízprávuo hospodaření vysoké školy za rok 2020 z pracovanou napodkladě účetnictví školy a dalších vybraných údajů.