Comparison of methods for evaluation of aerosol deposition in the model of human lungs

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-25
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
It seems to be very convenient to receive a medicine by inhalation instead of injection. Unfortunately transport of particles and targeted delivery of a drug in human respiratory airways is very complicated task. Therefore we carried out experiments and tested different methods for evaluation of particle deposition in a model of human lungs. The model included respiratory airways from oral cavity to 7th generation of branching. Particles were dispersed by TSI Small-scale Powder Disperser 3433 and delivered to the model. The model was disassembled into segments after the deposition of the particles and local deposition was measured. Two methods were used to analyse the samples, fluorescence spectroscopy and optical microscopy. The first method was based on measuring the intensity of luminescence, which represented the particle deposition. The second method used the optical microscope with phase-contrast objective. A dispersion of isopropanol and particles was filtrated using a vacuum filtration unit, a filter was placed on glass slide and made transparent. The particles on the filter were counted manually and the deposition was calculated afterwards. The results of the methods were compared and both methods proved to be useful.
Podávání léků inhalací místo injekční cestou je velice pohodlné. Avšak transport aerosolů a jeho cílená dodávka v lidských dýchacích cestách je velice komplikovaný problém. Proto bylo provedeno několik depozičních experimentů a odzkoušeno několik metod pro vyhodnocení depozice v modelu lidských plic. Model obsahoval dýchací cesty od ústní dutiny až po 7. generaci větvení. Částice byly dispergovány pomocí TSI SSPD 3433 a aplikovány do modelu. Po ukončení depozice byl model rozebrán a depozice v jednotlivých částech byla analyzována. Pro vyhodnocení byly použity 2 metody, fluorescenční spektroskopie a optická mikroskopie. První metoda využívá měření intenzity fluorescence částic, jejíž velikost určuje míru depozice. Druhá metoda využívá optické mikroskopie ve spojení s fázovým kontrastem. Výsledky obou metod byly porovnány a metody byly vyhodnoceny jako použitelné.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO