Numerical simulation of air flow in a model of lungs with mouth cavity

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-11-22
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
The air flow in a realistic geometry of human lung extended of mouth cavity is simulated with computational flow dynamics approach as stationary inspiration. Geometry used for the simulation includes mouth cavity, larynx, trachea and bronchial tree to the seventh generation of branching. Unsteady RANS approach were used for the air flow simulation. Velocities corresponding to 15, 30 and 60 l/min of flow rate were set as boundary layer at the inlet to the model. These flow rates are frequently used for representation of human activity with context of breathing. Physical phenomenons in various part of model during this different flow rates were discussed with respect for future investigation of particle deposition.
Proudění v realistické geometrii lidských plic rozšířených o ústní dutinu je simulováno pomocí CFD jako stacionární nádech. Geometrie použitá při simulaci obsahuje ústní dutinu, hrtan, tracheu a bronchiální strom do sedmé generace větvení. Pro modelování proudových polí byl využit nestacionární RANS model. Jako okrajová podmínka byly použity rychlosti odpovídající průtoku 15, 30 a 60 l/min. Tyto objemové toky jsou často používanými režimy při popisu lidské aktivity ve vztahu k dýchání. V článku byly diskutovány fyzikální děje v různých částech modelu se zaměřením na budoucí výzkum depozice částic.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO