Low Cost Membrane Contactors Based on Hollow Fibres

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Membrane contactors are used to solve different chemical engineering tasks (e.g. water saturation with gases). Such elements are traditionally used for bubble less oxidation of blood. However, their industrial applications are rather limited by their high investment costs. This is probably the main reason why membrane contactors are not used so widely, e.g. classical absorbers, etc. If potted bundles of hollow fibres are available, then it is a relatively simple task to design an ad hoc membrane contactor. However, it must be emphasised that to achieve the highest mass transfer efficiency requires a rather time-consuming tuning of each ad hoc designed contactor. To check the differences by water evaporation were aligned two modes, the water inside the hollow fibre membrane and fan air outside, next with the water outsides and flowing pressure air inside the membrane.
Membránové stykače jsou používány pro řešení širokého spektra inženýrských problémů (např. saturace plynů vodou). Takovéto prvky jsou většinou využity pro oxidaci krve bez přítomnosti bublin. Nicméně, jejich průmyslové využití je limitováno jejich vysokou cenou. Toto je pravděpodobně důvod, proč se membránové stykače zatím nerozšířili, jako např. běžné pohlcovače. Pokud máme k dispozici svazek spojených dutých vláken, pak se jedná o relativně jednoduchou úlohu, vytvořit jedno účelný membránový stykač. Nicméně, musíme zdůraznit, že k dosažení nejvyšší efektivity přenosu látky potřebujeme především časově náročný proces ladění každého navrženého kontraktoru. K porovnání rozdílů slouží v módy – voda uvnitř dutého vlákna a proudící vzduch okolo, dalším je voda vně dutého vlákna a tlak proudícího vzduchu vevnitř membrány.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO