Influence of Pressure Grouting on the Anchors Carrying Capacity in Fine Grained Soil

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-16
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
The main purpose of this paper is to analyse the influence of pressure grouting on ground anchors pull out capacity in fine grained soils, using the finite element method (FEM). The grouting process is simulated by volumetric strain of grout body, which is determined from excavated test anchors. Obtained pull-out capacities for the cases with respectively without grouting simulation are compared with the results of appropriate analytical and empirical methods.
Předmětem předkládaného článku je analýza vlivu tlakové injektáže na kořenovou únosnost horninové kotvy v jemnozrnných zeminách s využitím metody konečných prvků. Proces injektáže je simulován zadáním poměrného objemového přetvoření tělesa kořene kotvy. Hodnota objemového přetvoření byla odvozena na základě odkopu kořenů kotev. Získané síly na mezi vytržení s resp. bez zahrnutí simulace procesu tlakové injektáže jsou porovnány s výsledky získanými z analytických a empirických metod.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2013, vol. 57, issue 1, p. 222-231.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813007613
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Citace PRO