Návrh možného využití Laboratoře řízení podnikových procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem možného využití nově budované laboratoře na fakultě podnikatelské Vysokého Učení Technického v Brně. Laboratoř je zaměřena na moderní procesy výroby. Za tímto účelem je práce rozdělena do tří částí. První část jsou teoretická východiska práce, která popisují postupy výroby a využití informačních systémů ve výrobě. Následuje analýza laboratoře, popis místností, jejich účelu a jejich vybavení. V poslední části jsou navrhnuty možná řešení.
The bachelor thesis focuses in a proposal for the possible use of a newly built laboratory at the Faculty of Business and Management of the Brno University of Technology. The laboratory is focused on modern production processes. For this purpose is the thesis divided into three parts. The first part is the theoretical basis of the work, which includes procedures for the production and use of information systems in the production. Next is analysis of the laboratory, description of rooms, their purpose and their equipment. In the last sections, solutions are proposed.
Description
Citation
KOLOUCH, R. Návrh možného využití Laboratoře řízení podnikových procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky vedoucího práce - Odpovězeno Otázky oponenta práce - Odpovězeno částečně Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc Jaké jsou možnosti komerčního využití, provozní náklady a výsledný přínos ? Odpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO