Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému Krajské knihovny Vysočiny a následnému návrhu změn. Organizace je nejprve analyzována. Na základě těchto analýz jsou navrhnuty změny, které mají vést ke zlepšení efektivity práce v informačním systému. Teoretická část práce vysvětluje danou problematiku informačních systém a analýz použitých k vypracování této práce. Tyto poznatky byly využity k vypracování analýzy, která je předmětem druhé časti této práce. V poslední části jsou navrženy možné změny analyzovaných nedostatků za účelem jejich odstranění.
The bachelor’s thesis focuses on assessment of the Regional Library of Vysočina‘s information system and proposals for the system changes. The organization is first analyzed. Based on these analyzes, changes are proposed. These should lead to improving work efficiency in the information system. The theoretical part explains the theory behind information systems and analysis used to develop this work. These findings were used to work out an analysis, which was the subject of the second part of thesis. In the last part of the thesis possible changes of the analyzed deficiencies are proposed in order to eliminate them.
Description
Citation
SON, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-30
Defence
Otázka od vedoucího - zodpovězeno Otázky od oponenta - zodpovězeno Ing. Ondrák - Proč jste nepoužil nějakou doporučenou analýzu na bezpečnost? - zodpovězeno částečně Ing. Ondrák - Udělal jste analýzu, na základě které nelze určit žádné hrozby, jak jste pak navrhoval opatření? Co tam reálně hrozí? - zodpovězeno částečně Ing. Ondrák - Navrhujete pravidelnou změnu hesel. Proč? - zodpovězeno Ing. Ondrák - Zadavatelé jsou správci údajů nebo jsou jen zpracovatelé? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO