Natural Polymers as Alternatives to Conventional Coagulation Agents – Lab-Scale Research with Moringa Oleifera Seeds and Chitosan

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-02-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
This article presents the results of a laboratory-scale research focused on the use of alternative coagulants in water treatment. Attention was particularly paid to natural cation coagulants derived from Moringa oleifera seeds and chitosan. These two coagulant agents were used in laboratory research for treating real raw water. Several series of laboratory jar tests were performed to identify the effectiveness of the selected coagulants in removing turbidity from water.
Tento článek představuje výsledky laboratorního výzkumu zaměřeného na použití alternativních koagulantů při úpravě vody. Pozornost byla věnována zejména přírodním koagulantům získaným ze semen Moringa oleifera a chitinu. Tato dvě koagulační činidla byla použita v laboratorním výzkumu pro úpravu skutečné surové vody. Pro identifikaci účinnosti vybraných koagulantů při odstraňování zákalu z vody bylo provedeno několik sérií laboratorních testů.
Description
Citation
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, vol. 444, issue 1, p. 1-5.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012032
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO