Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a následné zhodnocení finanční situace podniku. V první části práce je představena teorie jednotlivých metod použitých pro analýzu a zhodnocení finanční stránky podniku. V druhé části jsou tyto metody využity a aplikovány k samotné analýze společnosti. A na závěr jsou na základě provedených analýz navržena opatření pro zlepšení finanční situace podniku.
The bachelor thesis focuses on the analysis and subsequent evaluation of the financial situation of the company. The first part of the thesis presents the theory of individual methods used for analysis and evaluation of the financial side of the company. In the second part, these methods are used and applied to the analysis of the company itself. Finally, based on the performed analyses, appropriate steps are proposed to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
SADÍLEK, J. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-28
Defence
Otázky oponenta práce: odpovězeno doc. Brychta: Můžete definovat termín "čisté pohotové prostředky" ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Jak dlouho trvá proces sjednání faktoringu ? - částečně odpovězeno doc. Brychta: Jako opatření uvádíte "zvýšení tržeb". Jakým způsobem navrhujete daného cíle dosáhnout ? - částečně odpovězeno Ing. Pěta: Řešil jste strukturu závazků? Je možné veškeré závazky řídit? – částečně odpovězeno Ing. Pěta: Jaké má společnost možnosti využití peněžních prostředků, které získá využitím faktoringu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO