Testing of Action of Direct Flame on Concrete

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-01-22
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hindawi
Altmetrics
Abstract
The paper states results of experimental exposition of concrete test specimens to direct flame. Concrete test specimens made from various mixtures differing in the type of aggregate, binder, dispersed reinforcement, and technological procedure were subjected to thermal load. Physicomechanical and other properties of all test specimens were tested before exposition to open flame: density, compressive strength, flexural strength, moisture content, and surface appearance. The specimens were visually observed during exposition to open flame and changes were recorded. Exposed surface was photographically documented before thermal load and at 10-minute intervals. Development of temperature of the specimens was documented with a thermocamera. After exposition to thermal load and cooling down, concrete specimens were visually observed, network of cracks was photographically documented, and maximal depth of spalled area was measured.
V článku jsou představeny experimenrální práce, kde byly betonové vzorky zatíženy přímým plamenem. Zahřívání byly podrobeny vzorky pěti odlišných receptur, které se liší druhem kameniva, pojivem, různou rozptýlenou výztuží a také technologickým zpracováním. V průběhu zatěžování byly vzorky vizuálně sledovány a byly zaznamenány probíhající změny. Před zatěžováním a v časových etapách po 10 minutách byl fotograficky zdokumentován exponovaný povrch. Průběh teplot ve vzorku byl také dokumentován pomocí termokamery. Po zatížení a vychladnutí byla provedena diagnostika vzorků skládající se z vizuálního sledování vzorku, zaznamenání sítě trhlin s fotografickým záznamem, změření maximální hloubky odprýsknutého betonu v případě že nastane explozivní odprýsknutí.
Description
Citation
The Scientific World Journal. 2015, vol. 2015, issue 1, p. 1-8.
http://dx.doi.org/10.1155/2015/371913
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO