Representation of the solutions of linear discrete systems with constant coefficients and two delays

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-13
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hindawi
Altmetrics
Abstract
Cílem článku je vytvořit metodu konstrukce řešení počátečních úloh pro lineární diskrétní systémy s konstantními koeficienty a dvěma zpožděními. Řešení jsou vyjádřena pomocí speciální funkce zvané diskrétní zpožděná maticová exponenciála pro dvě zpoždění. Uvedený postup umožnil vyjádřit řešení Cauchyho počáteční úlohy v uzavřeném tvaru. Výsledky jsou ilustrovány na příkladech.
The purpose of this paper is to develop a method for the construction of solutions to initial problems of linear discrete systems with constant coefficients and with two delays. Solutions are expressed with the aid of a special function called the discrete matrix delayed exponential for two delays. Such approach results in a possibility to express an initial Cauchy problem in a closed form. Examples are shown illustrating the results obtained.
Description
Citation
Abstract and Applied Analysis. 2014, vol. 2014, issue 1, p. 1-19.
http://www.hindawi.com/journals/aaa/2014/320476/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO