Manipulační zařízení do autodílny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je koncepční návrh nůžkového zvedáku pro osobní automobily, doprovázený funkčními a pevnostními výpočty. Hlavními parametry pro návrh je nosnost 3000 kg a výška zdvihu 1700 mm. Práce dále obsahuje stručný rozbor komerčně dostupných zvedáků, návrh pohonu a bezpečnostního zařízení. Součástí je rovněž výkresová dokumentace vybraných dílů.
The aim of this work is the conceptual design of a scissor lift for passenger cars accompanied by functional and strength calculations. The main parameters for the design are a load capacity of 3000 kg and a lift height of 1700 mm. The work also contains a brief analysis of commercially available car lifts, design of the drive and safety device. Drawing documentation of selected parts is also included.
Description
Citation
MOUR, J. Manipulační zařízení do autodílny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Koncepční návrhy zodpovězeno 2)Hydraulický obvod zodpovězeno 3)Splnil jste, dle Vašeho názoru, všechny cíle práce? zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO