Výroba radličky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářské práce se zabývá výrobou radličky v postupovém střihadle a následným ohnutím v jednoduchém ohýbacím nástroji. Původně byl zamýšlen sdružený nástroj, ale kvůli jeho velikosti bylo od něj bylo upuštěno. To mělo za následek více možností nástřihových plánů a lepší ekonomii výroby. Byla vybrána varianta s otáčením. Výrobek bude vyráběn ze svitku oceli S235JR (11 375). Na základě výpočtů byl zvolen výstředníkový lis Šmeral S 160 o síle 1 600 kN. Ekonomické hodnocení výroby je uvedeno v závěru práce.
This bachelor thesis is aimed at the making of a small size ploughshare with a progressive cutting machine, folowed by bending with a bending device. Initially, a compound device had been intended, however, this design has been desisted due to the size of such device. This has led to more possibilities in the cutting planning and the production economics. The rotating design has been chosen. The product is to be made of a steel coil S235JR (11 375). Based on the calculation, the eccentric press machine Smeral S 160 with 1 600 kN force power has been chosen. The economic evaluation is presented at the end of the thesis.
Description
Citation
HOCHMAN, J. Výroba radličky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Student prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Z jakého důvodu jste zvolil ocel 11 375 a lze jej tepelně zpracovat? (otázka nebyla zodpovězena) 2. Jakým způsobem jste toleroval závity na výkresech? (otázka nebyla zodpovězena) 3. Z jakého důvodu jste zvolil daný lis a nebyl by vhodnější např. lis LDC? (otázka byla částečně zodpovězena) 4. Obsahuje konstrukční návrh nástroje hledáček? (otázka byla zodpovězena) 5. Jaký byste volil typ podavače? (otázka nebyla zodpovězena) 6. Jaký je rozdíl mezi zvoleným materiálem 11 375 a 11 500? (otázka nebyla zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO