Zahradní drtič - spolehlivost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je vypracován rešeršní rozbor drtičů a štěpkovačů zahradního odpadu včetně výrobců, jejich cen a použití. Dále práce obsahuje vyhodnocení drcených materiálů dle dostupných informací. Součástí této práce je vlastní návrh konstrukce zahradní drtiče, základní pevnostní výpočty, 3D model a příslušná výkresová dokumentace.
This bachelor thesis includes research which analyse garden shredders and wood chippers, including manufacturers, their prices, and uses. Furthermore, the work contains an evaluation of crushed materials according to available information. Part of this work is the design of the garden shredder, basic strength calculations, 3D model, and relevant drawing documentation.
Description
Citation
FERENCZ, J. Zahradní drtič - spolehlivost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Návrh ložisek a posouzení životnosti zodpovězeno 2)Co rozumíte pod pojmem spolehlivost? zodpovězeno 3)Jaká je realizovatelnost řešení? zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO