Štěpkovač dřeva - spolehlivost

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá různými typy štěpkovačů dřeva a jejich spolehlivostí. Zabýval jsem se jednotlivými stroji od různých výrobců a jejich srovnáním. Na základě rozdělení štěpkovačů jsem navrhnul svůj vlastní 3D model, podle něhož byl vyroben plně funkční stroj a tím i ověřena zmiňovaná spolehlivost modelu. Součástí práce je výkresová dokumentace.
The bachelor thesis deals with different types of wood chippers and their reliability. It includes individual machines from different manufacturers and their comparison. Based on the division of wood chippers, I designed my own 3D model, according to which a fully functional machine was made and thus the mentioned reliability of the model was verified. Part of the work is drawing documentation.
Description
Citation
PEŠEK, J. Štěpkovač dřeva - spolehlivost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Bezpečnostní prvky - ochrana zdraví obsluhy, ochrana stroje a pohonu - zodpovězeno 2) Úroveň zanášení vnitřního prostoru stroje štěpkou - zodpovězeno 3) Jak by mohla být řešena bezpečnost a údržba? - zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO