Hnací ústrojí moderních elektromobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hnacím ústrojím moderních elektromobilů. Úvodní část práce se stručně věnuje významným historickým milníkům elektromobility. Hlavní část práce popisuje různé koncepce samotného hnacího ústrojí a rozebírá jednotlivé užité komponenty. Rozebrány jsou zejména elektromotory, akumulátory a převodovky. Celou práci uzavírá srovnání sériově vyráběných elektromobilů rozdělených do dvou kategorií podle ceny.
The bachelor’s thesis deals with powertrains of modern electric vehicles. The opening part briefly mentions the important historical milestones of electric mobility. The main part of the thesis describes different concepts of powertrain layouts and analyses its main components. The described components are mainly electric motors, batteries, and transmissions. The whole thesis is concluded with comparison of mass–produced electric cars divided into two categories according to the price.
Description
Citation
MRAČEK, P. Hnací ústrojí moderních elektromobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta odpovídal na následující otázky oponenta: 1. Akým spôsobom sa udáva spotreba pri elektromobiloch? Ktoré metodiky sú v súčasnosti využívané na stanovenie dojazdu pri elektromobiloch? Stručne ich popíšte. Zodpovězeno 2. S akými výkonmi dobíjacích staníc sa môžeme stretnúť v Českej republike? Popíšte bežné časy dobíjania u modelu Porsche Taycan, ktorý spomínate vo svojej práci. Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 1. Popište rozdíly mezi jednotlivými vozy podle cenové kategorie a použité technologie. Zodpovězeno 2. Jak je ovlivněn dojezd vozidla technologií a vnějšími vlivy. Zodpovězeno 3. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými testovacími cykly pro vozidla? Částečně zodpovězeno 4. Popište rozdíl mezi jednotlivými druhy dobíjení vozu. Nezodpovězeno 5. Porovnejte cenu elektrických vozů a konvenčních vozů. Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO