Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Náplňou tejto rešeršnej štúdie je spraviť prehľad riadených bezvýkopových zariadení na bezvýkopovú výstavbu podzemných vedení a kolektorov. Pozornosť je venovaná najmä plnoprofilovému tunelovaniu, mikrotunelovaniu, výrobcom a parametrom spomínaných zariadení.
The purpose of this bachelor thesis is to create a overview of guided trenchless technologies for the trenchless construction of underground utility lines. The focus of the thesis is aimed at Tunnel Boring Machines, Microtunneling, the manufacturers and the technical parameters of the mentioned machines.
Description
Citation
TRNOVEC, Š. Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1)Původní zařízení tzv. krtek zodpovězeno 2)Mechanismy pohybů hloubících vrtacích prvků zodpovězeno 3)Hadicové vodováhy zodpovězeno 4)Vrtání studní částečně zodpovězeno 5)Vložkování a bednění vyvrtaných otvorů zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO