Emise zážehových motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá emisemi zážehových motorů. Na úvod je čtenář seznámen s historií a dozví se, proč je důležité tuto problematiku řešit. Dále je zde vysvětlen pojem emise, popsáno jeho chemické složení, vliv na životní prostředí a lidský organismus. Zmíněn je také princip měření. Výklad pokračuje platnou legislativou v Evropské unii. Práce je zakončena informacemi o dodatečné úpravě emisí a kapitolou, která nastiňuje vyhlídky automobilů do budoucna s ohledem na životní prostředí.
This thesis deals with emissions of ignition engines. The introduction acquaints the reader with the history and lays out the reasons why it is a crucial topic to be dealt with. Furthermore, the term emission is being explained as well as the description of its chemical composition, the impact on the environment and human organism. The method of measuring is also mentioned in this thesis. Then the explanation continues with European Union’s current legislation. The whole thesis is concluded with information on the additional modification of emissions and chapter that outlines the future of automobiles regarding the environment.
Description
Citation
SEMELA, L. Emise zážehových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student seznámil v prezentaci zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta odpovídal na následující otázky oponenta: 1. Uveďte, stručně, jaká je Vaše představa měření a vyhodnocování získaných výsledků při stanovování, zda automobil produkuje na 1 km méně škodlivin, než povoluje legislativa. Zodpovězeno 2. Charakterizujte emise označované zkratkou PM, uveďte, v čem spočívá jejich škodlivost. Zodpovězeno 3. Jak je omezováno množství olova, síry, kadmia ve výfukových plynech automobilů? Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: 1. Jaké znáte další emise spalovacího motoru. Zodpovězeno 2. Doplňte uvedené hodnoty emisí vyprodukovanách dopravou. Částečně zodpovězeno 3. Uveďte přínosy práce a její specifika oproti předešlým pracem. Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO