Studium vírových struktur vznikajících ve vírovém generátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiem vírových struktur ve vírovém generátoru. Teoretická část je zaměřena na rešerši experimentálních a numerických studií vírového copu. Dále obsahuje stručný přehled metod identifikace vírů. Druhá část práce je věnována studiu vírových struktur zachycených pomocí CFD simulací. Metody identifikace vírů jsou vzájemně porovnány na příkladu vírového copu.
This bachelor’s thesis deals with the study of vortical structures generated by a swirl generator. The theoretical part is focused on the description of experimental and numerical studies of the vortex rope phenomenon. This part also includes a brief overview of vortex identification methods. The second part is dedicated to the study of vortical structures captured by CFD simulations. The vortex identification methods are compared on an example of the vortex rope.
Description
Citation
KURKOVÁ, M. Studium vírových struktur vznikajících ve vírovém generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka začala obhajobu krátkou prezentací výsledků své práce. Následně vedoucí a oponent bakalářské práce přečetli své posudky. Poté komise položila několik dotazů týkajících se řešené problematiky: Co znamená pojem vírový cop? - zodpovězeno Jaká podobnostní kritéria jsou nejvhodnější pro popis vírového copu? - zodpovězeno Jak je definovaný vír rychlosti? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO