Hydraulické brzdné systémy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování informací o hydraulickém brzdném systému. Popisuje základní části a různé typy brzd obsažené v hydraulickém brzdném systému. Vysvětluje princip brzd. Největší pozornost je věnována části hydraulického retardéru z pohledu principu a základních rovnic pro výpočet plnícího poměru. Poslední kapitola obsahuje srovnání brzd a využití hydraulického brzdného systému.
This bachelor’s thesis is focused on processing information about the hydraulic braking system. It describes the basic parts and diferrent types of brakes contained in the hydraulic braking system. It explains the principle of brakes. Most attention is paid to the hydraulic retarder part from the point of view of principle and basic equations for calculating the filling ratio. The final chapter includes a comparison of brakes and use of a hydraulic braking systém.
Description
Citation
POŽÁR, V. Hydraulické brzdné systémy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) Ing. Roman Klas, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky své bakalářské práce. Následovalo čtení posudku vedoucího práce a oponentního posudku. Poté student zodpověděl dotazy oponenta ke spokojenosti komise. K bakalářské práci komise položila následující dotazy: Proč s rostoucí viskozitou klesá účinnost retardéru? - zodpovězeno Jak by se změnil krouticí moment, kdyby se olej nahradil vzduchem? - zodpovězeno Čím je vyvolán hmotnostní průtok? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO