Návrh konstrukce stavebního návěsu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem traktorového stavebního návěsu a následnou pevnostní kontrolou jeho vanové korby. První část práce je věnována rešerši obdobných konstrukčních řešení a obsahuje rovněž shrnutí legislativních požadavků vztahujících se k tomuto zařízení. Následně je popsáno konstrukční provedení návěsu a zátěžné stavy. Dle těchto stavů je provedena pevnostní kontrola, která je v závěrečné části zhodnocena. Součástí práce je rovněž částečná výkresová dokumentace. Práce byla vytvořena ve spolupráci s firmou ZDT Nové Veselí.
Diploma thesis deals with a design of a tractor earthmoving tipper and a stress analysis of its bath body. The first part contains an overview of similar construction solutions and a summary of related legislative requirements. Next part is followed up by a description of the tipper and its load conditions. The main part is focused on a stress analysis itself. Achieved results are evaluated at the end of this thesis. A partial technical documentation is also part of this work. This thesis was created in cooperation with company ZDT Nové Veselí.
Description
Citation
FEJTA, J. Návrh konstrukce stavebního návěsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Diplomant prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Proč je absence vázaného kroucení? nezodpovězeno 2) Je zohledněna změna těžiště a dynamika této změny? zodpovězeno 3) Zatěžovací stavy předmětného přívěsu (statické, dynamické), rozložení hmotnosti. zodpovězeno 4) Jsou setrvačné síly při pevnostní kontrole dostatečné při prudkém zabrzdění? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO