Analýza účinku chlazení formy na trvanlivost tvářecích nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je rozbor možností zvyšování trvanlivosti tvářecích nástrojů. Do těchto možností je zahrnuta volba nových materiálů, povlakování, tepelné zpracování, chemicko-tepelné zpracování a chlazení nástroje. Experimentální část analyzuje vliv chlazení tvářecího nástroje stlačeným vzduchem. Tento způsob chlazení je dále porovnáván s jinou metodou chlazení, a to konformním chlazením kapalinou, a také s nechlazeným nástrojem.
The aim of this bachelor’s thesis is to analyze the possibilities of increasing the durability of forming tools. These options include choice of new materials, coating, heat treatment, chemical-thermal treatment and tool cooling. The experimental part analyzes the effect of cooling the forming tool with compressed air. This is further compared to another method of cooling, namely conformal liquid cooling, and also with an uncooled tool.
Description
Citation
BAMBUŠEK, M. Analýza účinku chlazení formy na trvanlivost tvářecích nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Započítal jste do úspor i konstukci nástroje s ohledem na chlazení? zodpovězeno 2. Jaké bylo teplotní zpracování dané oceli? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO