Platforma pro měření, záznam a vyhodnocení dat na Rapsberry Pi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit platformu pro měření, záznam a vyhodnocení dat na základu mikropočítače Raspberry Pi. K tomuto je využito dodatečného hardwaru v podobě základní desky a příslušenství od výrobce Seeed Studio. Měřené veličiny jsou v tomto případě teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, intenzita světla a intenzita hluku. Pro měření těchto veličin byl napsán program v jazyce Python 3, který pro ukládání dat používá databázi MariaDB. Ještě před zápisem do databáze jsou data zpracována a přepočtena na odpovídající jednotky. Data z databáze je poté možno zobrazit a vykreslit do grafu pomocí aplikace napsané v témže jazyce s využitím frameworku Kivy.
Objective of this bachelor thesis is to create a platform for measurement, recording and evaluation of data based on Raspberry Pi microcomputer. For that purpose, additional hardware in form of a PCB and accessories from Seeed studio is used. Measured values in this scenario are air temperature and humidity, illuminance and acoustic intensity. For measuring these values, a Python 3 program was written, using MariaDB database for data storage. Prior to being saved into the database, data is processed and converted into appropriate units. Data from the database can then be plotted into a graph through an application written in the same language, using the Kivy framework.
Description
Citation
POKORNÝ, P. Platforma pro měření, záznam a vyhodnocení dat na Rapsberry Pi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Platforma pro měření, záznam a vyhodnocení dat na Rapsberry Pi". Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: Co to znamená NAND flash paměť? Jak bude vaše platforma použitelná pro výuku? Co měří snímač světla? Jaká je přesnost použitých snímačů? Je vhodné použití polovodičových pamětí pro ukládání dat z databáze? Student úspěšně odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO