Flexibilní vyvažovač zátěže s využitím jazyka P4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V současnosti jsou servery internetových služeb většinou shlukovány do skupin, aby měly dostatečný výkon obsloužit dotazy klientů. Každý tento shluk potřebuje Vyvažovač zátěže, který pro každý dotaz vybere jeden ze serverů, který dotaz obslouží. Pro popis takového zařízení zpracovávající pakety lze využít jazyk P4. V rámci této práce byly prostudovány principy vyvažování, proveden návrh, implementace a testování jednoduchého Vyvažovače zátěže popsaného v jazyce P4. Program je testován pomoci Behaviorálního modelu jazyka P4 na běžném procesoru a také na kartě NFB-200G2QL díky prostředí Netcope od sdružení CESNET.
Currently servers of internet services are usually grouped together into clusters to provide sufficient performance to serve clients' queries. Each cluster needs Load Balancer, so it can choose one server which will process query from one client. For describing such device that processes packets is convenient to use P4 language. Within this work, the principles of load balancing, design, implementation and testing of a simple Load Balancer described in P4 language were demonstrated. The program is tested using Behavioral model of P4 language on a common processor and on the NFB-200G2QL card thanks to the Netcope environment from the CESNET association
Description
Citation
ŠESTÁK, J. Flexibilní vyvažovač zátěže s využitím jazyka P4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Na straně 24 je uvedeno, že použitím 5-hašování je zajištěno, že pakety jednoho síťového toku budou předány vždy na stejný server, ale tato vlastnost je pro DNS službu irelevantní. Je tomu opravdu tak budeme-li uvažovat DNS dotaz používající TCP protokol?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO