3D Autoškola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a implementací simulátoru 3D autoškoly. Po analýze existujících řešení a návrhu simulátoru se práce zabývá problematikou kontroly pravidel silničního provozu a možností jejich implementace v simulátoru. Pro implementaci byl vybrán herní engine Unity 3D. Modely byly vytvořeny v programu Blender.
This thesis deals with design and implementation of a 3D driving school simulator. After the analysis of existing solutions and the design of the simulator, this thesis discusses the issue of checking the rules on the road and the possibility of their implementation in the simulator. The Unity 3D game engine was chosen for this task. The models were created in Blender.
Description
Citation
KAPOUN, P. 3D Autoškola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Při hraní jsem si všiml, že nefungují zpětná zrcátka. Můžete uvést proč?  Asi nejvíc vašemu simulátoru chybí zvukový doprovod. Obsahuje Unity nějakou jednoduchou možnost zvuky přidat, případně nějaké vhodné balíčky? V práci uvádíte, že herní svět je plochý. Je to myšleno tak, že neobsahuje žádné terénní a jiné nerovnosti? Podporuje Vaše práce specializovaná vstupní zařízení (např. volant a pedály)? Pokud ne, bylo by složité tuto podporu doplnit? 
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO