Webový nástroj pro anotaci obrazových dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou webového nástroje pro anotaci obrazových dat. Teoretická část specifikuje aplikaci, její design a funkcionalitu. Praktická část se zabývá implementací webového nástroje pro anotaci obrazových dat jako bod, přímka, obdelník, polygon se zaměřením na modularitu a lehkou rozšířitelnost nástroje pro ruzné typy anotací a dále implementací funkcí pro manipulaci s obrazem a jeho transformaci. Pro praktickou část této práce byla použita knihovna Flask s využitím jazyků Python, HTML, Javascript. Nástroj byl vytvářen a vyvíjen iterativně.
This work deals with the creation of web tool for image data annotation. The theoretical part specifies the application, its design and functionality. The practical part deals with the implementation of the web tool for image data annotation such as point, line, rectangle, polygon with focus on modularity and easy extensibility of the tool for various types of annotations and implementation of image manipulation and transformation functions. For practical part of this work was used library Flask using Python, HTML, Javascript. The tool was created and developed iteratively.
Description
Citation
DVOŘÁČEK, D. Webový nástroj pro anotaci obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Komise konstatuje, že nebylo splňeno zadání a text technické zprávy obsahuje zásadní nedostatky. Komise shledala tyto nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující. Otázky u obhajoby: V kapitole 2.6.2 píšete, že HTTP se využívá "zejména u složitějších věcí a pokročilejších optimalizací pro vyhledávače, kde je důležité vědět o dění mezi severem a klientem". Co se tedy používá u jednodušších věcí když ne HTTP?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO