Vizuální kontrola počtu volných parkovacích míst s využitím cloudových služeb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a vyvinout službu běžící ve veřejném cloudu, která využívá služeb strojového učení pro vizuální kontrolu počtu volných parkovacích míst. V rámci tohoto zadání byly navrženy dvě architektury a různým podílem služeb běžících na cloudu a jedna z nich byla implementována. Zároveň vznikla uživatelská webová aplikace pro komunikaci se službou.
The aim of this thesis is to design and develop cloud app service using public cloud services and computer vision to asses number of free parking spots at parking lot. I designed two possible architectures (using different potion of cloud services to run) and one of these was implemented. I also developed a web-app to handle user-interaction with the service.
Description
Citation
HRUBAN, V. Vizuální kontrola počtu volných parkovacích míst s využitím cloudových služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) Ing. Radek Kočí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-09
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jestli jsem to pochopil dobře, tak implementovaný systém při každém requestu pošle snímek z kamery na zpracování. Takže pro dva requesty s minimálním časovým odstupem se pošlou dva obrázky na zpracování (a když request nepřijde nemáme informaci o obsazení parkoviště). Jaké změny systému by bylo potřeba udělat, abychom měli informaci o obsazení vždy i bez uživatelských requestů? Jaký model pro detekci používáte? Jak byl trénovaný? Jaké úspěšnosti dosahuje? Jaká je rychlost zpracování na jednom obrázku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO