Android aplikace pro Git s podporou git-lfs a git-annex

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce má za cíl implementovat aplikaci umožňující použití verzovacího systému Git a jeho rozšíření Git LFS a Git Annex na operačním systému Android. Poslouží zejména vývojářům k usnadnění práce se systémem Git a velkými soubory na této platformě. Uživatelské rozhraní je proto navrženo jako maximálně transparentní, za účelem efektivního řešení problémů vznikajících při použití Git.
This thesis aims to design and develop an Android application implementing Git and its extensions Git LFS and Git Annex. The target audience consists mainly of developers looking for an effective way to work with Git and large files on this platform. The user interface is therefore designed to provide a transparent environment which makes it effective in solving Git related issues.
Description
Citation
MAREK, P. Android aplikace pro Git s podporou git-lfs a git-annex [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Martin Drahanský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm uspokojivě (D). Otázky u obhajoby: Je třeba uchovávat v databázi aplikace jiné údaje, než cesty k repozitářům? Nejsou už ostatní údaje součástí repozitářů? Můžete vysvětlit roli nástrojů docker a termux-packages ve Vašem řešení? Je nástroj Docker nutný i na cílovém zařízení? Jaky je hlavní "use case" Vaší aplikace? Existují i alternativní aplikace se stejnou funkcionalitou jako ta Vaše?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO