Server pro continuous integration

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce obsahuje popis následujících témat: jaké technologie a principy jsou potřebné pro vytvoření kontinuálního integračního serveru, již existující řešení, proč je potřeba jeden vytvořit a jak integrovat kontinuální integrační server, který byl vytvořen během této práce, na základě informací uvedených v této práci, do pracovního prostředí. Tato práce také ukazuje efekty a některé vedlejší účinky způsobené správnou a nesprávnou konfiguraci uvedeného serveru pro kontinuální integraci. Uvedený server pro kontinuální integraci je také schopen běžet na MS Windows 10 a Linuxu, aniž by bylo nutné přizpůsobit konfiguraci pro konkrétní operační systém.
This work contains description about the following topics: what kind of technologies and principles are needed for creation of a continuous integration server, already existing solutions, why there is a need to create a new one, and how to integrate continuous integration server which was created during this work, based on the information mentioned in this work, to a working environment. This work also shows effects and some side effects of correct and incorrect configuration of the mentioned continuous integration server. Mentioned continuous integration server is also able to run on MS Windows 10 and Linux without need to adapt a configuration for a specific operating system.
Description
Citation
ŠAJDÍK, M. Server pro continuous integration [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-10
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Diskutujte efektivitu implementovaného Govis-CI. Jaký nejrozsáhlejší projekt byl schopen zpracovat a jak dlouho mu přibližně trvá zpracování jedné notifikace (v porovnaní s např. travisem nebo jenkinsem)? Jak řešíte zabezpečení? Co když cílový projekt obsahuje nějaké střelení-se-do-nohy ( rm -rf  nebo jiný nebezpečný kód)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO