Automatizované testování zabudovaných webových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce je zaměřena na automatické testování zabudovaných webových aplikací, konkrétně na jejich uživatelská rozhraní. Problematiku jsem řešil na již připraveném rozhraní. Použil jsem automatizační nástroj Selenium. Vytvořené řešení ulehčuje vývoj automatických testů zvoleného produktu Ray3 a umožňuje regresně zkontrolovat novou verzi produktu s minimální časovou investicí. Výsledné řešení umožní zajistit větší kvalitu výrobku a ulehčit práci manuálním testerům.
This thesis focuses on automatic testing of embedded web applications, specifically on their user interfaces. I solved this problem on an already implemented user interface. I designed and implemented an automated test environment based on the Selenium tool. The created solution facilitates the development of automatic tests of the selected product and enables regression testing of a new version of the product with a minimum time cost. The resulting solution will ensure greater product quality and make work easier for manual testers.
Description
Citation
DUFEK, O. Automatizované testování zabudovaných webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-08
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Popište způsob, jak je možno řešení přizpůsobit pro testování jiné aplikace a pro testování stejné aplikace s jiným rozhraním (vizte také sekce "aktualizace" na str. 29). Bylo by možné odvodit adresy prvků webového rozhraní (tj. dlouhé XPath výrazy) z jeho zdrojového kódu, aniž by je musel tester dodatečně ručně vytvářet a aktualizovat s každou změnou rozhraní? Stručně shrňte vlastnosti současných řešení popsaných v kap. 4 a porovnejte s Vámi vytvořeným řešením. Bylo by možné použít pro testování Ray3 přímo již existující řešení? Jak byste přistoupil k rozšíření řešení na jiné aplikace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO