Analýza rizik v bankovním sektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je věnována problematice řízení rizik v bankovním sektoru. Zabývá se aplikací metod a analýzou pro hodnocení rizik. Z vyhodnocených analýz jsou navrhnuta opatření, která mají za úkol snížit zjištěná rizika v bance Sberbank CZ, a.s. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je náhled do problematiky, historie a aktuálních trendů. Následně jsou vybrány metody, pomocí kterých je zpracována další část a v poslední části jsou navržena opatření, která vedou ke snížení zjištěných rizik v bance.
This thesis is devoted to the issue of risk management in the banking sector. It deals with methods application and analysis of risk assessment. Out of the evaluated analyses, there are proposed measures designed to reduce the identified risks at Sberbank CZ, a.s. The thesis is divided into three parts. In the first part, there is an insight into the issue, history and current trends. Subsequently, there are selected methods via which the next part is elaborated and in the last part there are suggested measures which lead to the reduction of identified risks in the bank.
Description
Citation
GRYCOVÁ, J. Analýza rizik v bankovním sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-03
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza rizik v bankovním sektoru. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky: Jakým způsobem jste motivovala klienty k vyplnění dotazníku? (doc. Karpíšek) Kdo vyplácí dividendy? (doc. Karpíšek) Vysvětlete z jakého důvodu jste Basilejskou dohodou neřešila problematiku ve vlastním zpracováním DP? (doc. Doskočil) Na které klienty jste se v práci zaměřila? (dr. Šimůnek) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO