Analýza a hodnocení rizik v pracovním prostředí skladovacích objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou rizik v logistické společnosti z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP. První část diplomové práce se zaměřuje na problematiku BOZP ve skladovacích prostorech již zmíněné logistické společnosti a její teoretická východiska. V následující části diplomové práce jsou identifikovaná rizika při práci včetně implementovaných rizikových analýz na modelové společnosti. V další části jsou navržena řešení pro snížení nebo zrušení rizikovosti daných hrozeb a nebezpečí. V závěrečné části diplomová práce shrnuje veškeré závěry a ke každému z nich i doporučení.
The diploma thesis investigates and solves an issue of risk in a logistics company from the point of view of safety at work and personal safety in emergencies. The first part of the thesis is focused on the issue of safety at work and personal safety in emergencies in storage space in the logistics company and its theoretical solution. The following chapters of the thesis deal with identified risks and work including implemented risk analysis. Another part of the thesis consists of solutions for lowering cancelling the hazards of certain threats and danger. In the final part, summarize all the conclusions and suggest recommendations.
Description
Citation
SMEJKALOVÁ, M. Analýza a hodnocení rizik v pracovním prostředí skladovacích objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-01
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza a hodnocení rizik v pracovním prostředí skladovacích objektů. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Komise položila otázky: Popište záznamy úrazů ve společnosti včetně nehod vysokozdvižných vozíků. (doc. Karpíšek) Jaké uvažujete reflexní vesty? (doc. Karpíšek) Jak jste aplikovala metodu brainstorming v praxi? (doc. Doskočil) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO