Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou developerské činnosti a developerského procesu. Úvodní část definuje pojmy spojené s touto činností. Následuje návrh organizační struktury developerské společnosti a popis členů projektového týmu. Práce také popisuje jednotlivé činnosti, které vedou k zajištění developerského projektu ve všech jeho fázích. Na to navazuje vyjmenování jednotlivých faktorů, které projekt ovlivňují. Uvádí také jednotlivá rizika a navrhuje jejich možná zajištění. Poté je popsaná společnost a její požadavky na kancelářské prostory. Práce na závěr představuje samotný návrh fungování správy majetku a property management v projektu.
Presented master thesis deals with topics regarding developing activities and developing process. Preface defines terms used in developing environment and in related activities. Following part proposes a design of developing company structure and describes members of a project team. This thesis also describes partial activities leading toward execution of developing project in all its phases. Following part defines factors contributing to the projects progress. Risk analysis and risk mitigation activities are also described. Furthermore, a description of a typical company is presented along with its needs for office area. To conclude with, design of property management is described with emphasis on management within the project.
Description
Citation
DĚDIC, F. Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realitní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)
Date of acceptance
2020-06-30
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu. Diplomant na otázku oponenta odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil, obhajoba je hodnocena D.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO