Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na rizika řízení v průběhu zakázky ve vybraném cukrářském podniku. Zakázka je realizována v podniku MLSNÁ HOLKA, který je zaměřen na výrobu cukrářských produktů, jako jsou donuty a makronky. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska, v druhé části bude představen podnik a jeho sortiment, zanalyzován průběh zakázky, a to od přijetí poptávky od zákazníka přes výrobu až po předání hotových produktů. Poslední část bude obsahovat návrhy pro zlepšení průběhu zakázky podnikem.
This diploma thesis is focused on the study of the risks in order processing in confectionery company. The order is implemented in manufacturing company named MLSNÁ HOLKA. The company is specialized on the production of confectionery products such as donuts and macaroons. The first part of the thesis is focused on theoretical basis. The second part includes introducing of the company and their products, analysis of the order processing (beginning from receipt of demand from customer to production and to the shipment of the final product). Final part will include proposed changes to improve the whole order processing in the company.
Description
Citation
PROCHÁZKOVÁ, A. Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-30
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika řízení průběhu zakázky v cukrářském provozu. Závěrečnou práci obhajovala srozumitelně. Diplomantka na otázky vedoucího a oponenta odpověděla. Komise položila otázky: Vysvětlete schéma uvedené v prezentaci a způsob likvidace zbytků z vadné výroby? (doc. Karpíšek) Jaké riziko lze vyhodnotit ze zaměstnanců? (doc. Karpíšek) Proč jste aplikovala metodu FMEA a nezvažovala jste jiné metody? (doc. Doskočil) Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO