Nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá technologií elektroerozivního obrábění s důrazem na aplikaci principu elektroerozivního úběru materiálu na elektroerozivních drátových řezačkách. Stěžejní část práce je zaměřena na elektroerozivní drátové řezání v podmínkách malé nástrojárny. Cílem práce je vytvořit ve firmě pracoviště elektroerozivního drátového řezání se zaměřením na výrobu střižných nástrojů. V práci jsou definovány požadavky na jednotlivé komponenty střižných nástrojů a strategie jejich obrábění. Obrobení vzorové střižnice a následné technicko – ekonomické hodnocení je uvedeno v závěrečné části práce.
This thesis deals with technology of electric discharge machining with emphasis on application of the principle of material removal on wire cut electric discharge machine. The main part is concentrated on wire cut electric discharge machining in terms of a small tool making shop. The goal of the thesis is to create a wire cut electric discharge machining workplace in the company with a focus on the production of cutting tools. The thesis defines requirements for each component of cutting tools and strategies for their machining. Machining of model part and subsequent technical - economic evaluation is included in the final part.
Description
Citation
SVOBODA, J. Nekonvenční technologie elektroerozivního drátového řezání. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Co znamená parametr VDI u elektroerozivního obrábění? Co jsou to optimální podmínky pro obrábění? Je možné chladit dielektrikum? Jakým způsobem je provedeno chlazení? V práci uvádíte jednotku °/mm. Můžete vysvětlit? Musí se plochy opracované plochy elektroerozivním obráběním nějakým způsobem doobrábět?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO