Řešení technologie jednodrážkové řemenice s operací statické vyvážení.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je tvořena teoretickou částí zabývající se vyvažováním rotorů, především však statickým vyvážením a částí, v které je detailněji rozebrán návrh polotovaru a návrh technologie výroby se statickým vyvážením. V závěrečné fázi je uvedeno ekonomické zhodnocení.
Bachelor thesis consists of a theoretical part dealing with the balancing of rotors, mainly static balance and parts, in which it is analyzed in detail the proposal preparations and design technology with static balance. In the final phase indicated an economic evaluation.
Description
Citation
ŠLOSR, M. Řešení technologie jednodrážkové řemenice s operací statické vyvážení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Doležal, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Metody vyvažování. Volba plochy pro vyvažovací díry Otázky byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO