Model trojfázové umělé sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca rieši problematiku riadenia trojfázového aktívneho usmerňovača a trojfázového striedača. Obsahuje tiež vysvetlenie princípu fázového závesu. Teoretická časť, ktorá je tvorená prvými tromi kapitolami, popisuje viacero spôsobov riadenia trojfázového aktívneho usmerňovača a trojfázového striedača. Popísané spôsoby riadenia aktívneho usmerňovača sú: riadenie v dq sústave a riadenie v dq-UVW sústave. Ako spôsoby riadenia trojfázového striedača sú uvedené: kaskádna regulácia a stavové riadenie. Praktická časť je obsahom ďalších troch kapitol, ktoré uvádzajú rozbor fázového závesu, vytvorenie modelu aktívneho usmerňovača riadeného v dq sústave a vytvorenie modelu trojfázového striedača riadeného prostredníctvom kaskádnej regulácie aj stavového riadenia. Modely sú vytvorené v prostredí Matlab Simulink.
The Diploma thesis deals with control of three-phase active rectifier and a three-phase DC/AC converter. It also explains phase-locked loop principle. The theoretical part including first three chapters lists several control approaches to three phase active rectifier and three phase DC/AC converter. Described control approaches to the active rectifier are control in dq frame and control in dq UVW frame. Listed control approaches to the DC/AC converter include cascaded control structure and a full state feedback control. The practical part is divided into last three chapters and includes mathematical description of phase-locked loop principle, model of active rectifier controlled in dq frame and a model of DC/AC converter controlled both by a cascaded control and a full¬ state feedback. The models are created in Matlab Simulink.
Description
Citation
MACÍK, T. Model trojfázové umělé sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen) Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Model trojfázové umělé sítě. Vytvořil model pro různé způsoby řízení pro aktivní usměrňovač a trojfázový střídač. Simulace byla vytvořena v prostředí Matlab-Simulink. Představil schémata výkonové části a bloková uspořádání řízení. Na závěr uvedl časové průběhy veličin a porovnání regulačních odchylek získaných ze simulací. Vedoucí i oponent hodnotili práci jako nadstandardní, otázka oponenta odpovězena beze zbytku. Doplňující dotazy rovněž.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO