Tepelné čerpadlo napájené z fotovoltaického systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá využitím tepelného čerpadla pro topení, ohřev vody a chlazení, spolu s využitím fotovoltaické elektrárny. Cílem práce bylo navrhnout fotovoltaický systém, který napájí tepelné čerpadlo a následné energeticko-ekonomické vyhodnocení. V teoretické části jsou popsány jednotlivé komponenty a princip fungování tepelných čerpadel a fotovoltaické elektrárny. Dále jsou uvedeny otopné soustavy pro vytápění a chlazení budov, používané v kombinaci s tepelným čerpadlem. V praktické části byl proveden výpočet potřeby energie pro typový objekt. Na základě těchto dat bylo vybráno tepelné čerpadlo. Pro snížení odebíraného množství elektrické energie z distribuční sítě byla navrhnuta hybridní fotovoltaická elektrárna s akumulací. Výpočet využití energie z navržené instalace byl proveden v hodinovém kroku pro období jednoho roku. Díky tomu je možné sledovat toky energií ve zvoleném intervalu. Výsledky a porovnání jsou shrnuty v energeticko-ekonomickém zhodnocení. Navržené řešení má využití při rekonstrukcích nebo při stavbě nových objektů, kde je kladen důraz na používání ekologických zdrojů a snižování emisí.
This thesis provides heat pump usage in heating mode, heating of potable water or cooling mode. The heat pump is connected with photovoltaic power plant. The main aim of this study is to create photovoltaic system connected with heat pump and present the results of an energetic and economic evaluation. The theoretical part describes principle function heat pumps, photovoltaic power plants and components. The study provides as well a description of heating systems with a heat pump used for space heating or cooling. In the practical part of this thesis was performed calculation of energy consumption in a building. Based on this data, has been selected a suitable heat pump. To reduce the energy consumption was designed a hybrid photovoltaic power plant with a battery accumulation. Utilization of electric energy from photovoltaic system was calculated. Solutions provide the option of the energy flow analysis in specific interval. Results are summarized in the energetic and economic evaluation. The proposed solution can be applied for reconstruction or construction of a new building, focused on usage of renewable resources and emissions reduction.
Description
Citation
KADĚRA, J. Tepelné čerpadlo napájené z fotovoltaického systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma: Tepelné čerpadlo napájené z fotovoltaického systému. Student odpověděl na otázky oponenta i vedoucího práce. Dr. Topolánek se zeptal, odkud student čerpal cenu fotovoltaiky, což dotazovaný uvedl. Další otázku Dr. Topolánka student rovněž zodpověděl. Doc. Baxant položil otázku ke grafické závislosti pro paralelně bivalentní provoz zdroje, na což student dokázal reagovat. Dr. Radil měl několik kritických poznámek k ekonomické stránce práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO