Chytrý zámek využívající sítě IoT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem bateriově napájeného chytrého zámku využívajícího sítě IoT a technologii NFC pro autentizaci uživatele. V první části popisuje jednotlivé komponenty, které budou použity pro návrh zařízení a dále se zabývá návrhem přizpůsobovacích obvodů a antény pro NFC. Další část práce se věnuje návrhu zapojení a následně návrhu desky plošných spojů. Třetí část práce popisuje firmware a závěrečná část je věnována rozboru bezpečnosti.
This master thesis describes the design of a battery-powered smart lock using IoT networks and NFC technology for user authentication. The first part of the thesis describes the individual components to be used for the device design and also deals with the design of matching circuits and the antenna for the NFC. The following part of the thesis describes the design of the hardware, particularly the design of the printed circuit board. The third part describes the firmware and the final part of the thesis is dedicated to the security analysis.
Description
Citation
VITULA, M. Chytrý zámek využívající sítě IoT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise: prof. Maršálek Jaká vám vyšla spotřeba zařízení? Student odpovídá. Ing. Povalač Jakým způsobem čtečka detekuje, že je v blízkosti tagu? Student odpovídá. Je důležitý EMC filtr pro NFC? Student odpovídá. prof. Brančík Bylo by možné otevírat zámek pomocí NFC v mobilním telefonu? Student odpovídá. doc. Polák Proč bylo zvoleno Sigfox? Student odpovídá. doc. Láčík Mohl byste přiblížit funkci návrhu antény v návrhovém toolu od NXP? Student odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO