Rekonstrukce tvaru objektu založená na odezvě max(t,0)-pulsu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou prostorového zobrazování cílů s využitím časových odezev na max(t,0) puls. Problém je formulován jak pro dokonale elektricky vodivé, tak i dielektrické objekty. Hlavní cíl práce zahrnuje implementaci kódu pro výpočet profilových funkcí neznámého objektu ze zmíněných časových odezev a kódu pro jeho následnou rekonstrukci v programovém prostředí MATLAB. Za účelem testování bylo v rámci práce vytvořeno grafické uživatelské rozhraní zajišťující zároveň také větší variabilitu při rekonstrukci. Pro samotnou rekonstrukci objektu byla využita technika 3D pravděpodobnostní funkce, která dosahuje zajímavých výsledků, jež jsou prezentovány v závěrečné části této práce.
This diploma thesis deals with a spatial imaging of targets using time-domain radar responses on the max(t,0) pulse. The problem is formulated for both perfectly electrically conductive and dielectric objects. The main aim of the thesis includes a code implementation calculating the profile functions of an unknown object from the mentioned time responses and a code for the subsequent reconstruction of an object in the MATLAB environment. A graphical user interface was created for testing purposes. The 3D probability function technique was used for the final reconstruction. The implemented technique achieves interesting results, which are presented in the final part of this thesis.
Description
Citation
DOLEŽAL, T. Rekonstrukce tvaru objektu založená na odezvě max(t,0)-pulsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Miloš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise Otázky: Oponent: Otázka: Uvažuje se o praktickém využití sestavených algoritmů, kdy jako vstupní data použijete data naměřená? Student diskutuje podmínky praktického využití prof. Raida Otázka: Je možné tento systém realizovat? Student kriticky popisuje podmínky a možnosti realizace Otázka: Proč zrovna využívat max(t,0) puls Student dostatečně vysvětlil využití pulsu Otázka: Jaké je frekvenční spektrum pulsu Student vysvětluje, proč není uvažováno frekvenční spektrum pulsu Otázka: Je využíván diferenciální solver v časové oblasti? Student souhlasí Otázka: Mohlo by být výhodné využít integrální solver pro vodivý objekt? Student tuto možnost připouští doc. Frýza Otázka: V jakém prostředí jsou objekty umístěny? Student dostatečně odpovídá Otázka: Proč jste zvolil konkrétní objekty Student vysvětluje posunky pro využití objektů Otázka: Jaká výpočetní náročnost této metody? Student uznává velkou výpočetní náročnost Otázka: Lze získat výsledky pouze z jedné poloroviny? Student dostatečně odpovídá i na doplňující dotazy
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO