Zařízení pro Indukční ohřev pro účely uměleckého kovářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem invertoru pro indukční ohřev. Hlavním předmětem je pak optimalizace pro užití v kovářské praxi. Pozornost je věnována především dimenzování silové části a návrhu řídící části a následné realizaci celého zařízení.
This Diploma thesis deals with the design of induction heating inverter. The main subject is optimalization for blacksmiths. There is described the designing procedure for power components and also designing of control part. Then prototype of 10 kW induction heater was made.
Description
Citation
ŠMARDA, V. Zařízení pro Indukční ohřev pro účely uměleckého kovářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Dostál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student prezentoval komisi svoji závěrečnou práci na téma Zařízení pro Indukční ohřev pro účely uměleckého kování. Nejdříve popsal základní parametry zařízení, zdůvodnil zvolenou topologii a typ řízení. Následoval popis obvodu silové části, návrh rezonančního obvodu a induktorů. V další části ukázal obrázky s realizovanými částmi zařízení a komentoval návrh a postup výroby. Naznačil použitý princip chlazení a provedený experiment pro určení tepelných odporů. Detailně okomentoval řídící část a ochrany. Závěrem ukázal fotografie výsledného produktu a shrnul výsledky práce. Student odpověděl na všechny otázky oponenta a komise. Opravil chybné výpočty a tabulky vyskytující se v práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO