Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. Taktiež popisuje koncepciu sietí vysokého napätia 22 kV. Praktická čast práce je zameraná na vytvorenie modelov linky v programe E-vlivy, ktoré budú napájať oblasť Svratecko a aj samotného modelu sledovanej oblasti. Výstupy z práce budú využité spoločnosťou E.ON Distribuce, a.s. na zhodnotenie pripojenia oblasti Svratecko.
The diploma thesis deals with the design of the connection of the Svratecko area with the distribution network of the company E.ON Distribuce, a.s.. The theoretical part describes the energy legislation and the individual standards on which the thesis is based. It also describes the concept of a 22 kV high voltage network. The practical part of the thesis is focused on the creation of line models in the program E-vlivy, which will supply the Svratecko area and the model of the monitored area. Outputs from the thesis will be used by E.ON Distribuce, a.s. to evaluate the connection of the Svratecko area.
Description
Citation
KOPUNEC, K. Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student seznámil zkušební komisi s výsledky své diplomové práce. Student prezentoval plynule a srozumitelně. Vedoucí práce Ing. Ptáček přečetl posudek oponenta a vedoucího práce. Na otázky od vedoucího a oponenta práce odpověděl student s výraznou dopomocí Ing. Ptáčka a doc. Drápely, což vedlo ke snížení výsledného hodnocení. Doplňující otázku položila doc. Orságová ohledně technických mozností zvětšování průřezu vedení. Student na tuto otázku odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO