Přenosová soustava ČR po roce 2040

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje přenosové sítě v České republice,změnuzdrojovézákladnyamožnostmisimulacítěchtosítívtzv.opensourcesoftware solutions. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První teoretická část obsahuje přehled o současných trendech v elektrizační soustavě České republiky a rešerši na veřejně dostupné programy. Praktická část je zaměřena na simulaci přenosové soustavy Čr, kde jsou zkoumány různé scénáře a upltaňena myšlenka open source
This master thesis is focused on issue transimission system of Czech republic after 2040. Thesis is divided in two parts, teoretical and practical. Teoretical part contains present trends of transmission sytem and the most probably changes in the future decade. Practical part contains simulation of Czech transmission system and various scenarios with idea of open source.
Description
Citation
GABRYS, D. Přenosová soustava ČR po roce 2040 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací na téma: Přenosová soustava ČR po roce 2040. Student odpověděl na všechny otázky oponenta práce Ing. Koudelky. Doplňující otázky položil doc. Toman. Student všechny nejasnosti uspokojivě objasnil. Dr. Topolánek se zeptal na kritéria výběru softwaru, což student vysvětlil. Na další otázky od Dr. Topolánka student rovněž reagoval. Doc. Baxant položil otázku týkající se vývoje softwaru. Student otázky zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO