Návrh magnetoplanárních sluchátek se zesilovačem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých typů elektroakustických měničů, jejich vlastnostmi a využitím v praxi. Dále návrhem a výrobou magnetoplanárního měniče, jeho integrací do sluchátek a výrobou sluchátkového zesilovače. První kapitola shrnuje všechny typy elektroakustických měničů, jejich vlastnosti, výhody, nevýhody a jejich využití v praxi. Druhá kapitola pojednává o třídách zesilovačů. Třetí kapitola se zabývá volbou návrhu magnetoplanárního měniče, sluchátek a zvoleným typem sluchátkového zesilovače. V poslední kapitole je popsán postup výroby jednotlivých částí sluchátek, měniče a zesilovače, včetně finálního měření.
This work deals with comparison of individual types of electroacoustic transducers, their properties and practical use. Furthermore, design and manufacture of a magnetoplanar transducer, its integration into headphones and the production of headphone amplifier. The first chapter summarizes all types of electroacoustic transducers, their properties, advantages, disadvantages, and their use in practice. The second chapter deals with the classes of amplifiers. The third chapter deals with the choice of design of a magnetoplanar transducer, headphones, and selected type of headphone amplifier. The last chapter describes the production process of individual parts of the headphones, transducer and amplifier, including the final measurement.
Description
Citation
CHYŤA, F. Návrh magnetoplanárních sluchátek se zesilovačem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen) Mgr. Zdenka Fohlerová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Levek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-17
Defence
Student seznámil komisi s řešením své diplomové práce a odpověděl na otázky kladené zkušební komisí. Je možná integrace zesilovače přímo do sluchátek? Je možné Vámi navržený prototyp upravit do bezdrátové podoby? Ano je možné. Motiv cívky na membráně měniče. Optimalizace, co by jste upravil? Hlasitost v nízkých frekvencích. Tloušťka vrstvy fólie. Tvar magnetů. Popis obrázku 3.5. Popište funkci odporu R6 na výstupu. Srovnání frekvencí sluchátek s modelem ucha.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO