Stínění a detekce neutronů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce poskytuje obecný přehled používaných neutronových zdrojů z pohledu množství emitovaných neutronů a jejich energetického spektra. Jsou popsány reakce neutronů s látkami, jedná se zejména o neutronový rozptyl a radiační záchyt. Dále jsou uvedeny možnosti detekce a spektrometrie neutronů. Experimentální část se zabývá návrhem vhodných stínících materiálů a analýzou moderovaného energetického spektra neutronového toku. Vlastnosti neutronového pole byly změřeny pomocí aktivačních detektorů. Následně byla provedena simulace problému v programu MCNP. V závěru jsou dosažené výsledky porovnány a zhodnoceny.
The master’s thesis provides an overview of available neutron sources in terms of neutron yields and energy spectrum of emitted neutrons. Reactions of neutrons with matter, especially neutron scattering and radiation capture, are described. The possibilities neutron neutron detection and spectrometry are also described. The following experiment deals with a design of suitable shielding materials and the analysis of the moderated energy spectrum of neutron flux. The properties of the neutron field were measured using detection by activation. Subsequently, a simulation of the problem was performer in the MCNP program. In the end, the achieved results are compared and evaluated.
Description
Citation
ČERNÝ, T. Stínění a detekce neutronů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Michal Krbal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil komisi se svou diplomovou prací na téma Stínění a detekce neutronů. S posudky seznámili komisi vedoucí práce Ing. Katovský a oponent Ing. Šťastný. Student odpověděl na otázky a připomínky oponenta s drobnými výhradami. Doc. Drápela vznesl dotaz k energetické hustotě. Student na dotaz odpověděl. Ing. Morávek vznesl dotaz k naměřeným průběhům, student reagoval. Ing. Ptáček měl dotaz k měřeným materiálům, student odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO